Responsabilitat Social

Considerem la Responsabilitat Social com una estratègia de la qual es doten empreses, organitzacions i territoris per gestionar-se d’acord amb principis de preservació del medi ambient, equitat per a les persones i benefici econòmic a llarg termini.

+
+info

ReSos: Responsabilitat social i Sostenibilitat

Consultoria especialitzada en ajudar a les organitzacions responsables a implementar el diàleg amb els seus grups d’interès (GI) a través de processos col·laboratius.

+
+info