Àrea de RS

ReSos: Responsabilitat social i Sostenibilitat

 

Una iniciativa de BGM, S.L en associació amb  (TheProject)

Per què?

La gestió empresarial en clau de Responsabilitat Social/Sostenibilitat requereix d’una escolta atenta i activa de les necessitats dels grups d’interès (GI) de les organitzacions i institucions. En termes de materialitat, avui dia és inajornable la justificació d’aquestes pràctiques si es vol actuar en coherència amb els principis de transparència i d’inclusivitat i d’acord al plantejament estratègic de l’RS/Sostenibilitat.

ReSos 2.0 és:

 • un programa genèric promogut per BGM, S.L. que ajuda organitzacions i institucions en el diàleg amb els seus grups d’interès.
 • un servei de consultoria especialitzada i a mida.

Programa ReSos 2.0

 • Sessions amb experts en gestió del coneixement, processos col·laboratius i aplicacions tecnològiques per al diàleg i la co-creació de valor en la gestió de la Responsabilitat Social
 • Sessions de mitja jornada, jornada completa, d’introducció i amb tallers pràctics

Serveis de consultoria ReSos 2.0

 • Constitució de Comunitats de Pràctiques per a la millora de les relacions amb clients, empleats, proveïdors, administracions i la comunitat local
 • Acompanyament dels processos d’implementació de les comunitats de pràctiques

Procediments

 • Estudi de les necessitats d’incorporació de les expectatives dels GI en l’estratègia de negoci
 • Establiment de comunitats de pràctica relatives a un GI
 • Seguiment de resultats i processos de millora

Beneficis

 • Construcció de valor compartit intern en les organitzacions: motivació, fidelització i compromís dels empleats
 • Autenticació de diàleg amb GI i incorporació real de les seves expectatives en l’estratègia de l’organització/institució
 • Detecció de nous nínxols de mercat i/o de solucions innovadores

Descarrega’t la presentació completa