Àrea de RS

Responsabilitat Social

Considerem la Responsabilitat Social com una estratègia de la qual es doten empreses, organitzacions i territoris per gestionar-se d’acord amb principis de preservació del medi ambient, equitat per a les persones i benefici econòmic a llarg termini.

Quan parlem de Responsabilitat Social parlem de:

  • Anar més enllà de la normativa vigent
  • Comprometre’ns amb l’entorn i amb les persones
  • Crear valor –no només econòmic–

Quan parlem de Responsabilitat Social no parlem de:

  • Campanyes de màrqueting que “pinten” de RS
  • Filantropia i mecenatge, com a conceptes representatius de la RS
  • Accions aïllades i sense connexió amb el negoci o la finalitat principal de l’organització

 

Oferim:

Plans Estratègics de Responsabilitat Social

BGM assessora en la creació  i execució de plans estratègics de Responsabilitat Social a organismes, empreses i institucions. Essent l’exercici de la RS una opció estratègica, és precís que les organitzacions es dotin d’instruments que condueixin el desenvolupament d’aquesta nova forma de gestió.

Sessions de diàleg amb grups d’interès

Des de BGM s’organitzen sessions de diàleg  amb els principals grups d’interès d’una organització. L’objectiu d’aquestes sessions és, sempre, augmentar la confiança i corretgir polítiques a partir de l’aportació dels participants. Es tracta de construir entre tots.

Formació en responsabilitat social

Constituir i gestionar un departament intern de RS pot ser una tasca que necessiti d’un acompanyament extern i objectiu. El llançament de programes i la formació en bones pràctiques de RS constitueixen una altra activitat de BGM.