Àrea jurídica

Àrea de Dret de Família i Mediació

Àrea de Mediació

A BGM creiem que la majoria de conflictes que es produeixen en l’ambit familiar, empresarial, econòmic i d’altres es poden resoldre mitjançant el diàleg, deixant com a última via el procediment judicial. La mediació és un procès voluntari en què es prima l’autonomia de les parts protagonistes del procediment i que es responsabilitzen i decideixen sobre els seus interesos i sobre la seva situació.

  • Mediació intercultural
  • Mediació familiar
  • Mediació empresarial
  • Mediació comunitaria

Àrea de Dret de Família

BGM té professionals al servei de la resolució contenciosa de conflictes en l’àmbit familiar. L’objectiu d’aquesta àrea és oferir un tracte de confiança i de total discreció per al bon fi de qualsevol dels aspectes relacionats amb els casos de divorci/separació; reclamació d’aliments, modificacions de mesures i paternitat, entre d’altres.

Àrea de Successions

Assessorament integral en matèria de testamentaria.