Anna Bolaños

Anna Bolaños, sòcia fundadora de BGM, S.L., és Llicenciada en Història Contemporània, i en Ciències de la Comunicació, Diplomada en Gestió de Conflictes i Master en Responsabilitat Social. Comptabilitat i Auditoria Social. Té més de 30 anys d’experiència en l’àmbit empresarial ambiental y de responsabilitat social, desenvolupant projectes de comunicació ambiental, especialment en el sector de l’aigua. Posseeix experiència en la redacció de plans estratègics de responsabilitat empresarial, així com en l’organització de grups de treball multidisciplinaris i de sessions de diàleg amb grups de interès. Durant els darrers anys  ha estat Directora de RSE de AGBAR i en l’actualitat assessora empreses i organismes en l’àmbit de la comunicació en sostenibilitat i de la gestió de la RSE.