Segimon Gallifa

Segimon Gallifa, soci fundador i administrador de BGM, S.L., és Llicenciat en Dret i té una experiència professional de més de 30 anys d’exercici com advocat. Especialitzat en dret administratiu ha col·laborat i liderat projectes per a Administracions Públiques i empreses privades en l’àmbit del planejament urbanístic, la seva gestió i execució i en expedients d’expropiació. Posseeix, tanmateix,  una gran experiència en l’àmbit del contenciós administratiu. Descarregar pdf per veure alguns dels seus treballs dels darrers anys.